Kompanijske vrednosti

Pitanje za kandidate koji traže posao je čime se vodite kada tražite kompaniju u kojoj ćete se zaposliti? Sa druge strane, pitanje za poslodavce je, kako se istaći u moru sličnih kompanija? Kako privući kvalitetan kadar?

Kao odgovor na sva pitanja nameće se da su važne kompanijske vrednosti!

Vrednosti, odnosno poklapanje vrednosti kolektiva u kojem radimo sa ličnim vrednostima izuteno je važno. Ukoliko se kompanija zalaže za iste ciljeve i poštuje iste vrednosti koje i mi poštujemo, mnogo je veća verovatnoća da ćemo biti zadovoljni u istoj.

Tri najvažnija razloga za definisanje vrednosti kompanije su:
1.   Regrutacija i selekcija - Kroz oglase, dizajn veb-sajta, kampanje i sve marketinške aktivnosti iskomuniciraćete vrednosti sa potencijalnim zaposlenima. Ukoliko drugi prepoznaju te vrednosti kao nešto što i oni sami vrednuju, poželeće da rade u vašem kolektivu.
2.   Zadovoljstvo zaposlenih - Unutar kompanije, ukoliko su vrednosti jasno definisane, one će zaposlenima biti vodilja u radu i pri donošenju odluka. Ceo tim je u tom slučaju na istoj talasnoj dužini, što takođe poboljšava i komunikaciju, a samim tim i međuljudske odnose i efikasnost u timskom radu.
3.   Brend kompanije - Ukoliko je drugima jasno ko ste vi i šta je ono za šta se zalažete, vaše ime postaje brend, definisano je u svesti svih van kompanije.

Prilikom definisanja vrednosti, treba voditi računa o tome da one zaista predstavljaju realnu situaciju i sliku vašeg kolektiva. Sa druge strane, potrebno je da top menadžment definiše vrednosti koje su njima važne i koje oni cene kod zaposlenih, kako bi oni služili kao motivišući faktor i poruka od top menadžmenta ka zaposlenima, šta je ono što se od njih očekuje.


Fini sklop i jedne i druge strane možemo zajedno sa vama uraditi kroz mnoge tehnike koje sprovode naši obučeni HR konsultanti, a jedna od njih je alat ’’points of you’’. Za više informacija oko načina na koji uspešno definišemo korporativnu kulturu mnogobrojnim klijentima možete nam pisati na mail office@hrps.rs ili pozvati na broj 060/ 33 59 250.
TOP