Financial Controller

4U pharma

  • Lokacija: Beograd
  • Prijave su otvorene do: 12.01.2022.
Opis oglasa

Opis posla:

• Prikupljanje, ažuriranje , integracija i arhiviranje podataka
• Organizacija, koordinacija i vođenje budžetskog procesa
• Kontinuirano unapređenje alata/template-a koji se koriste u budžetskom procesu
• Izrada krakotočnih planova poslovanja kompanije
• Izrada mesečnih i kvartalnih izveštaja za kontrolu finansijskih pokazatelja poslovanja u skladu sa definisanim budžetom
• Analiza izveštaja i predlaganje korektivnih mera
• Upravljanje definisanim ciljevima kompanije (KPI) – učestvovanje u definisanju ciljeva, kontrola merljivosti postavljenih ciljeva i kreiranje izveštaja o realizaciji definisanih ciljeva
• Izrada poslovnih analiza i kalkulacija kao podrška donošenju poslovnih odluka
• Analiza i unapređenje internih procesa i procedura poslovanja
• Kreiranje, ažuriranje i implementacija alata koji se koriste u redovnom poslovanju kompanije
• Vođenje pomoćnih analitičkih evdencija

Profil kandidata:

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati sa sledećim kvalifikacijama:

• Visoka stručna sprema (VII stepen) – Fakultet organizacionih nauka ili Ekonomski fakultet
• Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje dve godine
• Napredno poznavanje MS Office paketa (posebno Excela)
• Aktivno znanje engleskog jezika

Personalne karakteristike:

• Odgovornost, posvećenost i spremnost na dodatno zalaganje
• Organizovanost, preciznost i sistematičnost u radu
• Analitičnost i orijentisanost na detalje
• Proaktivan pristup poslu
• Pozitivan stav

Mogućnosti koje Vam pružamo:

• Precizno definisani bonusi – ključni indikatori uspešnosti (KPI)
• Mogućnost napredovanja shodno Vašim kapacitetima, zalaganjem i rezultatima
• Incijalna obuka i kontinuirano ulaganje u edukaciju i razvoj zaposlenih (Excel, Controlling obuke)
• Kontinuirane investicije u edukaciju i razvoj karijere od strane firme “D.R. Gilbert centar”
• Posvećeni menadžeri za ljudske resurse koji prate Vaš karijerni put i razvoj
• Interno okruženje koje promoviše i podržava pravičnost i puno poštovanje svakog pojedinca u kompaniji

Ceo proces selekcije i regrutacije ide preko firme „D.R. Gilbert centar – HR professional solution“ iz Beograda i strogo je poverljiv.

Prijavite se na oglas

Prijava

Istekao je period za prijavu za ovaj oglas. Molimo vas pogledajte druge aktivne oglase.

Drugi aktivni oglasiTOP