Arhitekta

Dizajn Arhitektura

 • Lokacija: Beograd
 • Prijave su otvorene do: 30.09.2021.
Opis oglasa

D.A. Dizajn Arhitektura je domaća kompanija koja se bavi projektovanjem objekata visokogradnje, sa predstavništvom u Beogradu i Podgorici. Zapošljavamo preko 100 visoko obrazovanih stručnjaka iz oblasti arhitekture i gradjevinarstva. Osnovna delatnost kompanije je projektovanje objekata visokogradnje kroz sve faze, upravljanje projektovanjem i konsalting. Projektovali smo i izveli na stotine hiljada kvadrata rezidencijalnih, poslovnih, ugostiteljskih, komercijalnih, javnih, industrijskih i drugih objekata.

Zbog povećanog obima posla D.A.Dizajn Arhitektura ima potrebu za zapošljavanjem diplomiranog inženjera arhitekture na poziciji:

Arhitekta

 

Mogućnosti koje Vam pružamo:

 • Zaposlenje na određeno, sa mogućnošću prelaska na neodređeno;
 • Zdravo radno okruženje, stabilan sistem koji funkcioniše preko 20 godina;
 • Prilika da učestvujete u radu na velikim projektima I da stičete iskustvo sarađujući sa domaćim I stranim projektnim kompanijama;
 • Mogućnost napredovanja u poslu u skladu sa pokazanim rezultatima;
 • Prilika da učestvujete u projektovanju svih tipova objekata – stambeni, poslovni, hoteli, komercijalni objekti, sportski objekti, industrijski objekti, distributivni objekti, škole I univerziteti, bolnice I zdravstvene ustanove, mešoviti kompleksi, benzincke stanice, verski objekti.

 

Opis posla:

 • Izrada projekata kroz sve faze projektovanja, od koncepta do izvođenja, samostalno ili u timu;
 • Upravljanje timom arhitekata I preuzimanje vodećih pozicija u timu;
 • Davanje dnevnih I nedeljnih zadataka timu arhitekata I saradnika;
 • Nadgledanje rada tima, pružanje podrške I rešavanje projektantskih problema;
 • Postavljanje urbanističko – arhitektonskih koncepata u 3D programima ili ručno (skiciranje);
 • Razrada sopstvenih ili tuđih koncepata do nivoa za dobijanje građevinske dozvole, u skladu sa lokalnim propisima;
 • Razrada projektne dokumentacije do nivoa za izvođenje;
 • Postavljanje I razrada arhitektonsko – enterijerskih detalja;
 • Izrada budžetskih procena I predmera I predračuna, projektovanje u skladu sa zadatim budžetom;
 • Izrada tehničkih opisa I projektnih zadataka;
 • Vršenje projektantskog nadzora prema potrebi;
 • Komunikacija sa klijentima, prisustvovanje sastancima;
 • Organizovanje I vođenje internih sastanaka tima;
 • Saradnja sa inženjerima različitih struka u kući, ili spoljno angažovanih, analiza dobijenih informacija I primena kroz arhitektonski projekat;

 

Prednost dajemo osobama sa sledećim kvalifikacijama:

 • Visoka stručna sprema, VII stepen, završen arhitektonski fakultet, master nivo;
 • Posedovanje licence za odgovornog projektanta 300 (Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije)
 • Minimum 15 godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije u projektnom birou;
 • poznavanje aktuelnih događanja na tržištu materijala I savremenih sistema gradnje;
 • poznavanje lokalnih zakona, pravilnika, standarda i CEOP procedura;
 • poznavanje rada u Autocad-u (ekspertski nivo), poželjno znanje Revit-a;
 • napredno znanje stručnog engleskog jezika (verbalna I pisana komunikacija, izrada tehničke dokumentacije na engleskom jeziku, e-mail korespodencija, conference sastanci preko interneta);
 • Vrhunsko tehničko znanje: poznavanje struke, propisa, projektnih procesa, detalja;
 • Sposobnost samostalne izrade koncept dizajna, arhitektonsko – urbanističkih idejnih rešenja;

 

Ceo proces selekcije i regrutacije ide preko firme „HR Professional Solution“ iz Beograda i strogo je poverljiv.

 

 

 

Prijavite se na oglas

Prijava

Istekao je period za prijavu za ovaj oglas. Molimo vas pogledajte druge aktivne oglase.

Drugi aktivni oglasiTOP