Konsultant: Katarina Stamenković

Katarina Stamenković

Executive Director & HR Expert

Poseduje 15 godina radnog iskustva u oblasti ljudskih resursa i prodaje. Karijeru je započela 2005. godine u izuzetno uspešnoj domaćoj kompaniji LILLY drogerie, lancu maloprodajnih objekata u Srbiji, sa preko 2.500 zaposlenih. Najpre je obavljala poziciju Regionalnog menadžera prodaje, gde vrlo brzo pokazuje veliku zainteresovanost za rad sa različitim profilima ljudi na njihovom razvoju i motivaciji. U aprilu 2007. godine zvanično postaje Direktor sektora za ljudske resurse, gde obavlja širok spektar HR aktivnosti: selekciju i regrutaciju, postavljanje HR procedura, razvoj pojedinaca i timova, brigu o merama i nivou zadovoljstva zaposlenih, savetovanje top menadžmenta, briga o međuljudskim odnosima i rešavanje konflikata, planiranje i razvoj talenata u okviru kompanije, uvođenje sistema interne komunikacije radi povećanja angažovanja i informisanosti zaposlenih, sprovodi in-house obuke radi stručnog usavršavanja i edukovanja postojećih kadrova, osmišljava nova pravila i procedure neophodne za efektivniji rad i razvoj kompanije i prati proces implementacije i poštovanja istih. Poseduje veliko iskustvo u disciplinskim procesima, kao i donošenju odluka i praktičnih rešenja u domenu ljudskih resursa. U karijeri HR Direktora je imala prilike da intervjuiše preko 8.000 kandidata.

Dipomirani je ekonomista, koji kontinuirano prati trendove i inovacije u polju ljudskih resursa, posećivanjem i učestvovanjem u velikom broju seminara i predavanja u ovoj oblasti, sa akcentom na interpersonalnu komunikaciju, postavljanje ciljeva, upravljanje vremenom i emocionalnu inteligenciju.  2016. i 2017. godine završava Akademiju Menadžerskih veština i Akademiju komercijalne komunikacije. Dok 2018. godine pohadja za sertifikacionog trenera alata „Points of you“ – odličan benefit za rad sa pojedinicima i timovima.

Od 2016. godine odlučuje da se posveti radu u okviru D.R. Gilbert group/HR professional solution, na poziciji Senior HR consultanta, gde svoje iskustvo i znanje koristiti i deli sa svim malim i srednjim preduzećima kojima je HR funkcija neophodna, u cilju unapređenja i poboljšanja poslovanja, kroz preporuke, obuke i praktične primere. Zvanično od 2019. godine postaje Izvršni direktor firme HR professional solution, gde zajedno sa svojim HR timom kreira dodatnu vrednost svakoj kompaniji sa kojom saradjuje. Katarinu pored svega navedenog odlikuje izuzetan osećaj za detalje, sistematičnost u radu, posvećenost, strast prema poslu i istrajnost, što su bitne kompetencije u obavljanju ovog posla.
TOP