Konsultant: Nataša Stamenković

Nataša Stamenković

HR Expert

Diplomirani psiholog, HR Direktor u internacionalnim I domacim kompanijama. Skoro 20 Godina direktor HR sektora u internacionalnim kompanijama iz razlicitimh industrija: Farmaceutska, FMCG, Naftna industrija. Svoju karijeru zapocela je kao industrijski psiholog u sluzbi Zastite na radu, nakon cega radi kao Menadzer za korporativnu kulturu. Prvi je HR Direktor kompanije Actavis, a nakon 10 godina u ovoj kompaniji, prelazi u Carslberg Serbia Group (HRD za Srbiju, Crnu Goru I BiH). U Carlsbergu poslednjih par  godina radi kao HR Direktor za region Jugoistocne Evrope (SEE HRD) koji pokriva 8 zemalja. Nakon regionalne pozicije prelazi na poslove HR Direktora Naftne Industrije Srbije (NIS GazpromNeft) gde provodi sledecih 8 godina . Od kraja 2018. godine radi kao COO Direktor Roaming Grupe. Pocetkom 2020. zapocinje karijeru samostalnog konsultanta I predavaca za oblast Ljudskih resursa. U svakoj kompaniji u kojoj je radila postavljala je i kreirala HR procese I HR timove od pocetka. Dva puta su kompanije u kojima je vodila HR sektore i razvijala HR procese nagradjivane Oskarom kvaliteta za izvrsnost u HR  procesima. Uza expertiza: Change management, upravljanje odnosima sa sindikatima, menadzment operacija, strateski I operativni HR, Rodna ravnopravnost; NLP master, Reiki master, Sertifikovani Hogan korisnik, Sertifikovani Identity compass korisnik, Medijator.

 
TOP