Konsultant: Dragiša Ristovski

Dragiša Ristovski

owner & business expert

Poseduje više od 25 godina praktičnog poslovnog iskustva na različitim pozicijama od komercijaliste na terenu do direktora. Kao trener poslovnih veština počeo je da radi pre više od 15 godina, a danas su oblasti njegove ekspertize direktna prodaja, pregovaranje, motivacija zaposlenih i liderstvo. Autor je 16 knjiga, bestselera Gube samo oni koji ne igraju i Arena prodaje objavljene pod pseudonimom D.R. Gilbert. A kasnije su usledile knjige: Dobijaju svi oni koji igraju, Lider je u vama, Prodajni ring, Mapa uspeha, Veština uticaja, Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine, Kako postati efikasan menadžer prodaje, 101 tehnika uticaja, 21 ZAŠTO i samo jedno KAKO, Arena prodaje XIX veka, Dobar govor vredi više od 1000 slika, Liderski iskorak u budućnost, Jedan poziv menja sve, Igra uticaja i Prodajologija. U poslovnim krugovima je poznat kao energičan predavač, koji na svojim seminarima i treninzima pozitivnom energijom i autentičnim pristupom  konstantno drži pažnju i motiviše slušaoce. 

Osnivač je i direktor D.R. Gilbert Centar Group-a d.o.o., D.R. Gilbert Consulting-a i HR Professional Solution-a. Radi kao stalni konsultant unapređenja prodaje i liderskih veština za renomirane kompanije širom regiona Jugistočne Evrope. Početkom 2012. godine je osnovao Akademiju komercijalne komunikacije koja je zvanično otpočela sa radom 2. juna kada je upisana prva generacija polaznika. Godine 2014. je osnovao Akademiju menadžerskih veština. Pored Akademija kreator je još 11 autorskih programa edukacije poslovnih veština, kao i pokretač regionalne Konferencije prodajnih strategija. Jedan je od osnivača Lyceum sistema koji je kreirao inovativnu softversku aplikaciju koja sadrži jedinstven sistem merenja kompetencija zaposlenih u prodaji i prodajnom menadžmentu. Godine 2016. je osnovao HR Professional Solution - kao inovativan sveobuhvatni pristup podrške kompanijama u svim segmentima ljudskih resursa. A 2017. je pokrenuo D.R. Gilbert Books koji se bavi izdavačkom delatnošću. Godine 2018. je osnovana Akademija poslovnih znanja i veština sa pet studijskih programa, a 2019. je pokrenuo prvu regionalnu konferenciju „Poslovanje sa svrhom“.

Svoju trenersku edukaciju je sticao na brojnim seminaraima i treninzima, a značajno upotpunio nezamenljivim praktičnim iskustvom. U toku svoje karijere je održao više od 3.000 treninga, seminara i predavanja na području balkana, na kojima je učestvovalo nešto više od 150.000 polaznika.
TOP