Konsultant: Anja Ostojić

Anja Ostojić

HR Coordinator

Posle završenih master studija na Fakultetu organizacionih nauka, kao master Menadžer ljudskih resursa sa prosekom 10,00, i završenih osnovnih studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Anja se posvećuje radu u okviru D.R. Gilbert group-e. Svoj početak rada u HR Professional Solution-u provela je radeći na poslovima selekcije i regrutacije kandidata. Tokom studiranja radila je u velikim kompanijama i organizacijama gde je stekla praktična iskustva i znanja, i obavljala širok spektar HR aktivnosti: selekcija i regrutacija, headhunting, onboarding, organizovanje obuka, razvoj employer branding-a, evaluacija zaposlenih, administrativni poslovi, organizovanje timbildinga, briga o međuljudskim odnosima i motivaciji zaposlenih itd. U dosadašnjoj karijeri je imala prilike da intervjuiše preko 1000 kandidata. Kako je posvećena kontinuiranom stručnom usavršavanju pohađala je mnoge seminare i konferencije iz oblasti HR-a i završila HR Akademiju, gde je proširila svoja znanja i stekla dodatne veštine. Prati primenu novih tehnologija u oblasti ljudskih resursa i prenosi svoja znanja o digitalnim alatima i društvenim mrežama u poslovnom svetu. Ključne kompetencije koje Anja ima su sistematičnost, preciznost i posvećenost poslu. Uživa u radu sa ljudima i u građenju dobrih međuljudskih odnosa, što je od izuzetnog značaja za obavljanje ovog posla.
TOP