Konsultant: Ivana Janković

Ivana Janković

HR Assistant

Prema formalnom obrazovanju Ivana je diplomirani socijalni radnik u toku čijih studija je imala priliku da pruža pomoć i podršku pojedincima, grupama i zajednici u različitim životnim teškoćama i izazovima. Brigu o ljudima, poštujući njihovu individulanost započela je još u osnovnoj školi volontirajući u humanitarnim organizacijama sve do danas. Osnažujući  druge oko sebe da konstantno rastu i razvijaju lične i profesionalne komptence prepoznala je strast prema radu u ljudskim resursima i započela svoju karijeru kao HR Asistent u okviru HR Professional Solution / D.R. Gilbert Group.

Pored stručnih praksi u ustanovama socijalne zaštite, obavila je i pripravnički staž u gerontološkom centru što je doprinelo njenom iskustvu i posvećenosti radi zadovoljavanja potreba različitih struktura ličnosti korisnika. U toku i nakon studija radila je uporedno i honorarne poslove što joj je dalo mogućnost da uvek vidi širu perspektivu ljudskog poimanja stvarnosti, dobro organizuje svoje obaveze ali i da svaki životni izazov vidi kao priliku za rast i napredak. Takođe je zbog afiniteta prema kontinuiranom sticanju raznih oblika saznanja pohađala Akademiju Menažerskih veština kao i nekolicinu seminara na teme: razvoja, menadžmenta, liderstva, koučinga i drugih srodnih oblasti.

Veruje da zbog opšte društvene opterećenosti ponudom i profitom u radne organizacije treba vratiti humanost, zadovoljstvo, altruizam i jednak pristup mogućnostima za sve.
TOP