III HR paket-tailor made

Tailor Made usluga se pre svega bazira na dijagnostifikovanju potreba koju radimo zajedno sa Vama kroz struktuirani upitnik i sastanak, nakon čega se zajedno sa Vama dogovaramo o paketu usluge koji Vam je potreban i postavljamo prioritete za Vašu kompaniju.

Prednosti za Vas su:

  • Verovatnoća pogrešnog izbora zaposlenog svedena je na minimum. 
  • Vi, kao klijent, imate znatnu uštedu vremena. Naš tim stručnjaka umesto Vas obavlja sistematski i efikasno celokupan proces odabira i traženja osoblja, intervjuisanja velikog broja kandidata i izveštavanje o kandidatima.
  • Primenom psiholoških testova otkrivamo kandidate koji će biti zadovoljni radnim mestom i manje skloni fluktuaciji.
  • Objektivni smo. Jednakim kriterijumima proveravamo kompetencije svih kandidata.
  • Imamo pristup velikom broju potencijalnih kandidata u našoj bazi podataka.
  • Dugogodišnje iskustvo i zadovoljstvo naših klijenata nas izdvaja od konkurencije.
 TOP